เซเปียนส์ ประวัติย่อมนุษยชาติ : Sapiens A Brief History of...

เซเปียนส์ ประวัติย่อมนุษยชาติ : Sapiens A Brief History of Humankind

Yuval Noah Harari (ยูวัล โนอาห์ แฮรารี)
5.0 / 5.0
1 comment
¿Qué tanto le ha gustado este libro?
¿De qué calidad es el archivo descargado?
Descargue el libro para evaluar su calidad
¿Cuál es la calidad de los archivos descargados?
หนังสือเล่มนี้บอกเล่าเรื่องราวอันโลดโผนของประวัติศาสตร์ที่แสนพิเศษของพวกเราเอง นับตั้งแต่เมื่อครั้งยังเป็นวานรที่ไม่สลักสำคัญใด จนกลายมาเป็นเจ้าผู้ครอบครองโลก
Año:
2018
Editorial:
ยิปซี
Idioma:
thai
Páginas:
608
ISBN 10:
6163016564
ISBN 13:
9786163016560
Archivo:
PDF, 80.04 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
thai, 2018
Leer en línea
Conversión a en curso
La conversión a ha fallado