Principal บันทึกคำให้การ สุจินดา คราประยูร กำเนิดและอวสาน รสช.

บันทึกคำให้การ สุจินดา คราประยูร กำเนิดและอวสาน รสช.

¿Qué tanto le ha gustado este libro?
¿De qué calidad es el archivo descargado?
Descargue el libro para evaluar su calidad
¿Cuál es la calidad de los archivos descargados?
บันทึกคำให้การ สุจินดา คราประยูร กำเนิดและอวสาน รสช.ผู้เขียน : วาสนา นาน่วมกว่าสองทศวรรษที่เหตุการณ์ “พฤษภาทมิฬ” ยังอยู่ในความทรงจำของพวกเราทุกคน ด้วยถือเป็นเรื่องเลวร้ายของประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตกลางถนนราชดำเนิน เพียงเพราะต้องการได้มาซึ่งนามธรรมที่เรียกว่า “ประชาธิปไตย”

กว่าสองทศวรรษที่เหตุการณ์ “พฤษภาทมิฬ” ยังอยู่ในความทรงจำของพวกเราทุกคน ด้วยถือเป็นเรื่องเลวร้ายของประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตกลางถนนราชดำเนิน เพียงเพราะต้องการได้มาซึ่งนามธรรมที่เรียกว่า “ประชาธิปไตย”

แต่อีกคนที่เจ็บปวดเหมือนกันในฐานะที่ตกเป็น “จำเลยสังคม” นั่นคือนายทหารคนหนึ่งที่อยู่ในทีมรัฐประหารเมื่อ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ ก่อนตกจะเป็นเป้าทางการเมืองหลังเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีภายใต้เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ๒๕๓๕

เขาคือ “พล.อ.สุจินดา คราประยูร” บุรุษผู้เคยปริปากว่าจะไม่เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี หากแต่กลับต้อง “เสียสัตย์เพื่อชาติ”“วาสนา นาน่วม” นักเขียน-นักข่าวสายทหารชื่อดัง ผู้มีความสนใจในตัวพลเอกสุจินดามานับแต่นายทหารคนนี้มีชื่อเสียง จึงร่ายวิทยานิพนธ์ในความหนาพอประมาณ ก่อนจะกลั่นกรองมาเป็นหนังสือ บันทึกคำให้การ สุจินดา คราประยูร กำเนิดและอวสาร รสช. (พิมพ์ครั้งที่ ๕)

หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือการเมืองเล่มแรกๆ ของ “วาสนา นาน่วม” และเป็นหนังสือเล่มเดียวที่ตอบทุกคำถามว่า บุรุษผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์พฤษภาทมิฬคนนี้ แท้แล้วเขาเป็นคนอย่างไร กระหายในอำนาจหรือไม่ ในช่วงเวลานั้นจะมีการรัฐประหารซ้อนหรือเปล่า เหตุใดเขาจึงตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งผู้บริหารประเทศ แทนที่จะหยัดฝืนอยู่ต่อเหมือนทหารในปัจจุบัน ไม่เพียงเท่านั้น...ฉบับการพิมพ์ครั้งนี้ยังมี “บทแถมท้าย” เพื่อเปรียบเทียบถึงเหตุการณ์ “พฤษภาทมิฬ ’๓๕” และ “พฤษภาทมิฬ ’๕๓” อีกด้วย


Año:
2002
Edición:
2
Editorial:
มติชน
Idioma:
thai
ISBN 10:
9743226664
ISBN 13:
9789743226663
Serie:
ลับ ลวง พราง
Archivo:
PDF, 9.53 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
thai, 2002
Conversión a en curso
La conversión a ha fallado

¡Comienza tu viaje al mundo de los conocimientos! Conoce la Vista Previa y descubre otras posibilidades

Términos más frecuentes