Principal ลึกแต่ไม่ลับคนการเมือง

ลึกแต่ไม่ลับคนการเมือง

¿Qué tanto le ha gustado este libro?
¿De qué calidad es el archivo descargado?
Descargue el libro para evaluar su calidad
¿Cuál es la calidad de los archivos descargados?
ลึกแต่ไม่ลับคนการเมือง "ลึก" ขนาดไหน ปิด "ไม่ลับ" เจาะข่าวแบบเหนือเมฆ ทุกซอกซอยการเมืองไทย จากคอลัมน์ยอดนิยมในนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ผู้เขียนจรัญ พงษ์จีน
เนื้อหาโดยสังเขป    หนังสือที่ท่านถืออยู่ในมือเล่มนี้ จะทำให้รู้ และเข้าใจการเมืองที่เป็นความจริงแท้ ๆ คล้ายเป็นบันทึกประวัติศาสตร์การเมืองที่ลงลึกในรายละเอียดเบื้องลึกของเหตุการณ์ และคน เพียงแต่การอ่านบันทึกประวัติศาสตร์การเมืองเล่มนี้ ผู้อ่านจะได้พบกับความสนุกสนาน รื่นเริงบันเทิงใจตลอดตั้งแต่หน้าแรกจนหน้าสุดท้าย เชิญพลิกเข้าไปหาอ่านได้จาก "ลึกแต่ไม่ลับคนการเมือง" เล่มนี้คำนิยมโดยอาชีวปฏิญาณแห่งความเป็นนักข่าว นักหนังสือพิมพ์ทำให้ จรัญ พงษ์จีน ต้องมีสายสัมพันธ์กับทั้งนักการเมือง นักการทหาร และนักธุรกิจ ในฐานนักการเมือง นักการทหาร และนักธุรกิจ เป็นแหล่งข่าว กระนั้นการซึมซับและเรียนรู้อย่างสำคัญ ก็คือการสร้างสายสัมพันธ์ ขณะเดียวกันก็กำหนดระยะห่าง ระหว่างตัวเองกับแหล่งข่าวไม่ใกล้จนเกินไปนัก ไม่ห่างจนเกินไปนัก ใกล้เกินไปก็อาจจะร้อน ห่างเกินไปก็อาจจะหนาว การกำหนดระยะห่างจึงทรงความสำคัญเป็นอย่างสูง สำหรับนักข่าวและคอลัมนิสต์ น่ายินดีที่ จรัญ พงษ์จีน ทำเรื่องนี้ได้อย่างมีเสน่ห์ยิ่งกว่านั้น เมื่อรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เข้ามานำเสนอผ่านคอลัมน์ลึกแต่ไม่ลับ ใน "มติชนสุดสัปดาห์" และคอลัมน์อื่น ๆ ของสิ่งพิมพ์ในเครือข่ายก็ต้องยอมรับว่า จรัญ พงษ์จีน ทำได้อย่าชวนให้ติดตาม
                                                                               --จากคำนิยมโดย เสถียร จันทิมาธร--
Año:
2007
Edición:
1
Editorial:
มติชน
Idioma:
thai
ISBN 10:
9740200346
ISBN 13:
9789740200345
Archivo:
PDF, 20.05 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
thai, 2007
Conversión a en curso
La conversión a ha fallado

¡Comienza tu viaje al mundo de los conocimientos! Conoce la Vista Previa y descubre otras posibilidades