Principal เล่าเรื่องผู้นำ

เล่าเรื่องผู้นำ

¿Qué tanto le ha gustado este libro?
¿De qué calidad es el archivo descargado?
Descargue el libro para evaluar su calidad
¿Cuál es la calidad de los archivos descargados?
เล่าเรื่องผู้นำเบื้องหลังตำแหน่งร้อน...ซ่อนเรื่องราวที่คุณอาจไม่เคยรู้ผู้เขียนวิษณุ เครืองาม
เนื้อหาโดยสังเขป    ผลงานเล่มที่ 2 ของ "วิษณุ เครืองาม" ในชุด "เรื่องเล่าจากเนติบริกร" เนื้อหาในเล่มนี้กล่าวถึงผู้นำที่ผู้เขียนเคยร่วมงานด้วย ไม่ว่าจะเป็น พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ, นายอานันท์ ปันยารชุน, พล.อ.สุจินดา คราประยูร, นายชวน หลีกภัย, นายบรรหาร ศิลปอาชา, พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ, พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และยังแถมด้วยผู้นำทางการเมืองในอดีตอีกหลายคน เรื่องราวของผู้นำแต่ละคนที่ถูกนำมาเล่าอย่างตรงไปตรงมานี้ ไม่เพียงสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนความเป็นมนุษย์คนหนึ่งเมื่อขึ้นมานั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดในรัฐบาลเท่านั้น ยังทำให้ได้เห็นถึงวิธีคิด วิธีการทำงาน การใช้คน ตลอดจนการแก้วิกฤตการณ์ต่างๆ ที่ถาโถมเข้ามาในขณะนั้น ที่สำคัญข้อมูลวงในรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีทั้ง 7 คน ตั้งแต่ปี 2531 – 2549 จะมิใช่เรื่องเร้นลับที่อยู่ในความมืดอีกต่อไปสารบัญ- ภาวะผู้นำของนักการเมือง
- พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
- รัฐบาลนายกฯอานันท์ ครั้งที่ 1
- 45 วันอันตราย : พลเอกสุจินดา คราประยูร
- รัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน สมัย 2
- รัฐบาลชวน หลีกภัย สมัย 1
- หนึ่งปีของนายกรัฐมนตรีบรรหาร ศิลปอาชา
- รัฐบาลพลเอกชวลิต : สารพัดวิกฤตโถมทับ
- รัฐบาลชวน หลีกภัย สมัย 2
- นายกรัฐมนตรีคนที่ 23 : พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร
- ทักษิณโณบาย
Volumen:
2
Año:
2014
Edición:
4
Editorial:
มติชน
Idioma:
thai
ISBN 10:
9740208355
ISBN 13:
9789740208358
Serie:
เรื่องเล่าจากเนติบริกร
Archivo:
PDF, 26.36 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
thai, 2014
Conversión a en curso
La conversión a ha fallado

¡Comienza tu viaje al mundo de los conocimientos! Conoce la Vista Previa y descubre otras posibilidades

Términos más frecuentes