Principal การศึกษาของผู้ถูกกดขี่ (Pedagogy of the Oppressed)

การศึกษาของผู้ถูกกดขี่ (Pedagogy of the Oppressed)

0 / 3.0
0 comments
¿Qué tanto le ha gustado este libro?
¿De qué calidad es el archivo descargado?
Descargue el libro para evaluar su calidad
¿Cuál es la calidad de los archivos descargados?
การศึกษาของผู้ถูกกดขี่ : Pedagogy of the Oppressed 

เป็นหนังสือทางด้านปรัชญาการศึกษา ที่อดีตผู้มีอํานาจในบ้านเมืองสมัยหนึ่ง เคยประกาศเป็นหนังสือต้องห้าม เขียนโดย เปาโล เฟรเร 

แปลโดย ช.เขียวพุ่มพวง

เมื่อ ๔๐ กว่าปีที่แล้ว ราว ๆ พ.ศ. ๒๕๑๕  การศึกษาทั่วทั้งโลกตกเป็นเป้าของการวิพากษ์วิจารณ์อย่างถึงรากถึงโคน  นักคิดนักเขียนบางคนประกาศว่า "โรงเรียนตายแล้ว"  ขณะที่บางคนพูดถึงสังคมที่ไร้ระบบโรงเรียน   (deschooling society)  ช่วงนั้นเองมีหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งแหวกไปจากเล่มอื่น ๆ และได้รับการกล่าวขานอย่างมาก คือ "การศึกษาของผู้ถูกกดขี่"  ซึ่งชี้ว่าระบบการศึกษาทุกวันนี้เป็นเครื่องมือของชนชั้นนำเพื่อกดขี่เอารัดเอาเปรียบผู้ยากไร้   แต่นอกจากวิพากษ์วิจารณ์แล้ว ผู้เขียน คือเปาโล เฟรเรยังทำมากกว่านั้นก็คือ เสนอทางเลือกใหม่ อันได้แก่ การศึกษาที่ปลุกจิตสำนึกของคนยากไร้ให้ตระหนักถึงสภาวะที่ตนถูกเอารัดเอาเปรียบ  เป็นการศึกษาที่มาจากชาวบ้านเอง ซึ่งเขาได้พิสูจน์ว่า ช่วยให้ชาวบ้านอ่านออกเขียนได้เร็วขึ้น

หนังสือของเปาโล เฟรเรอ่านยากมาก แม้คนไทยตอนนั้นน้อยคนจะได้อ่าน แต่สาระที่ถ่ายทอดผ่านวารสารอย่าง ปาจารยสาร และศูนย์ศึกษา ก็ทำให้นักศึกษาปัญญาชนยุคก่อน ๑๔ ตุลา ตื่นตัวกันมาก  วารสารเล่มแรกของศูนย์กลางนักเรียนแห่งประเทศไทย ถึงกับตั้งชื่อว่า "กด" สร้างความตื่นตกใจให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนและรัฐบาลเป็นอย่างมาก  ตอนนั้นนอกจากคำว่า "กดขี่" แล้ว คำว่า  conscientization กลายเป็นคำที่ถูกพูดถึงกันมาก  มีนักเคลื่อนไหวหลายคนนำเอาแนวคิดของเฟรเรไปใช้ในการทำงานกับชาวบ้านในสลัม  แม้กระนั้นฝ่ายซ้ายส่วนใหญ่ก็ยังเชื่อในการศึกษาแบบยัดเยียด หรือมีการชี้นำ  พูดอีกอย่างคือ เชื่อในการศึกษาเพื่อผู้ถูกกดขี่ มากกว่า การศึกษาของผู้ถูกกดขี่

Año:
1974
Editorial:
สหพันธ์นักศึกษาเสรีแห่งประเทศไทย
Idioma:
thai
Archivo:
PDF, 18.96 MB
IPFS CID:
QmRPg551MgdQjtC8gudxgzj5NdYvyz3zZAbUtzxNh79iht
 
 
IPFS CID blake2b:
bafykbzaceckayjdqsxod56aasyxqtphl3udl34erxofjidmsjus4s4ktoot3w
thai, 1974

¡Comienza tu viaje al mundo de los conocimientos! Conoce la Vista Previa y descubre otras posibilidades


2

Grave Mistakes

Año:
2020
Idioma:
english
Archivo:
PDF, 29.14 MB
5.0 / 5.0
english, 2020
https://thai-books.sk